Multibehandling

Multibehandling

För dig som har problem med smärta eller inskränkt rörelseförmåga. Detta är den vanligast förekommande typen av behandling. Vi använder oss av olika manuella tekniker beroende på ditt problems art. Intensiteten anpassar vi självklart efter behov. 

Max 50 min – 670 SEK